Clean Air

"Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a crește gradul de conștientizare în comunitățile rurale în țările care fac parte din acest proiect, în ceea ce privește problema poluării aerului, motivele principale, efectele asupra sănătății, dar și soluțiile care pot fi puse în practică prin intermediul locuitorilor. Scopul principal este acela de a atenua problema, dar și de a reduce poluarea aerului la nivel local. Acest obiectiv va fi atins prin distribuirea unor instrumente de formare a profesorilor din zonele rurale legate de subiectul poluării aerului, dar și prin echiparea acestora cu materiale educaționale, care vor fi folosite pentru a îi învăța pe elevi și pe studenți despre această problemă. Proiectul se axează pe zonele rurale deoarece nivelul de informare, dar și cel de conștientizare asupra problemei poluării aerului este mai mic în comparație cu cel al locuitorilor din marile orașe. Prin urmare, proiectul răspunde la decalajul dintre conștientizare și educație, care este cel mai grav în zonele rurale."

POLUAREA

Atunci când termenul "poluarea aerului" este rostit, acesta aduce în minte mediile urbane, pline de autostrăzi și autovehicule - nu sate mici și câmpuri de fermă. Zonele rurale sunt supuse surselor locale de poluare, precum și efectelor secundare din zonele urbane - ceea ce înseamnă că povara globală a sănătății din cauza poluării aerului se află în mare parte în populațiile rurale. În zonele rurale din UE, unde se face monitorizare pentru a evalua starea de sănătate, poate exista o subestimare semnificativă a impactului poluării aerului asupra sănătății și asupra controlului. Persoanele care trăiesc în zonele rurale se confruntă cu amenințări la adresa sănătății precum:

  • pericolul de acasă prin folosirea combustibililor solizi pentru încălzire, dar și pentru gătit;
  • poluarea aerului din surse rurale și urbane;

Multe gospodării din mediul rural utilizează combustibili solizi, cum ar fi cărbunele sau biomasa, pentru încălzire și gătit. Poluarea cauzată de astfel de combustibili are efecte negative asupra sănătății.

Rezultate

Modulul 0

Introducere

Modulul 1

Ce poluează aerul

Modulul 2

Impactul poluării asupra sănătății oamenilor

Modulul 3

Soluții pentru o atmosferă curată

Modulul 4

Prevenirea poluării aerului

Modulul 5

Educația despre protecția aerului curat

Parteneri