CZYSTE POWIETRZE

Celem projektu jest podniesienie świadomości społeczności wiejskiej w krajach objętych projektem w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza, jego przyczyn, skutków zdrowotnych i możliwych rozwiązaniach, które mogą zostać podjęte przez mieszkańców w celu złagodzenia problemu i zmniejszenia lokalnego zanieczyszczenia powietrza. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez szkolenie nauczycieli z obszarów wiejskich w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wyposażenie ich w odpowiednie materiały edukacyjne. Projekt koncentruje się na obszarach wiejskich, ponieważ świadomość społeczna problemu jest tam znacznie niższa niż wśród mieszkańców większych miast. Projekt ten jest więc odpowiedzią na lukę w zakresie świadomości i edukacji, która jest najpoważniejsza na obszarach wiejskich.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Kiedy używamy wyrażenia ""zanieczyszczenie powietrza"", przychodzą nam na myśl najczęściej miasta, pełne autostrad i dymiących fabryk - nie małe wioski i pola uprawne. Jednak należy pamiętać, że dla obszarów wiejskich charakterystyczne są zarówno miejscowe źródła zanieczyszczeń, jak również efekty wtórne z obszarów miejskich. Oznacza to, że obciążenie zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem powietrza w dużej mierze spada właśnie na populacje wiejskie. Na obszarach wiejskich w UE, gdzie monitoring oceny zdrowia prowadzony jest w niewielkim stopniu, może istnieć znaczące niedoprecyzowanie wpływu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Sam poziom zanieczyszczenia również jest niedoszacowany. Ludzie żyjący na obszarach wiejskich stoją w obliczu zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez:

  • zanieczyszczenia generowane w domu za pomocą paliw stałych używanych do ogrzewania i gotowania;
  • zanieczyszczenia zewnętrzne ""otoczenia"" ze źródeł wiejskich i miejskich.

Wiele gospodarstw domowych na obszarach wiejskich wykorzystuje do ogrzewania i gotowania paliwa stałe, takie jak węgiel lub biomasa. Zanieczyszczenia powodowane przez takie paliwa niosą ze sobą poważne skutki zdrowotne.

Rezultaty

Moduł 0

WPROWADZENIE

Moduł 1

CO ZANIECZYSZCZA POWIETRZE

Moduł 2

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ NA ZDROWIE LUDZI

Moduł 3

ROZWIĄZANIA DLA CZYSTEGO POWIETRZA

Moduł 4

PROFILAKTYKA ZWIĄZANA Z ZANIECZYSZCZENIEM

Moduł 5

EDUKACJA O OCHRONIE POWIETRZA

Partnerzy