PROJEKT CLEAN AIR

Cílem tohoto projektu je rozšířit povědomí obyvatel vesnických oblastí v zemích, kterým se projekt věnuje, o problematice znečištění ovzduší, jeho příčinách a vlivech na zdraví. Věnuje se možnostem řešení, kterými by mohli obyvatelé zmírnit problém a snížit znečištění ovzduší. Tohoto cíle bude dosaženo poskytnutím školení učitelům z vesnických oblastí a také výukovými materiály, které budou využívat při výuce ve školách. Projekt se soustředí na vesnické oblasti z toho důvodu, že právě v těchto oblastech je nižší míra povědomí o problému v porovnání s velkými městy. Proto projekt reaguje na nedostatek informací a vzdělávací rozdíly, které jsou nejznatelnější ve vesnických oblastech.

ZNEČIŠTĚNÍ

Když se zmíní "znečištění ovzduší", většině lidem se vybaví městské prostředí, silnice přeplněné auty a průmyslové továrny - málokomu se vybaví malá města a farmy na kopcích. Ale právě tyto oblasti jsou vystaveny místním zdrojům znečištění stejně tak jako těm sekundárním zdrojům z městských oblastí, což znamená, že hlavní dopady znečištění na zdraví padají nejvíce na vesnické oblasti. Ve vesnických oblastech v EU, kde proběhlo jen velmi málo průzkumů vlivu na zdraví, může docházet k zásadnímu nepochopení dopadů venkovního znečištění ovzduší na lidské zdraví a výhody kontrolingu. Lidé, žijící v těchto oblastech, čelí zdravotním hrozbám způsobeným:

  • využíváním tuhých paliv pro topení a vaření doma
  • "okolní" venkovní znečištění z vesnických a městských oblastí

Spousta domácností ve vesnických oblastech využívá tuhá paliva (např. uhlí, biomasa) k topení a vaření. Znečištění způsobené těmito palivy má velmi dobře známé vlivy na zdraví lidí.

Výstupy

Modul 2

Dopady znečištění na lidské zdraví

Modul 3

Řešení pro čisté životní prostředí

Modul 4

Předcházení znečištění ovzduší

Modul 5

Vzdělávání o ochraně čistého ovzduší

Partneři